Miernik ESM 100

miernik pola elektrycznego i magnetycznego 3D


 • Częstotliwość pomiarowa od 5Hz do 400kHz wartość RMS, izotrop (Hx, Hy, Hz, Ex, Ey, Ez)
 • Zakres pomiarowy (pole E, pole H) pole E: 0,1 V/m - 100 kV/m, pole H: 1 nT – 20 mT
 • Pomiar FFT od 5Hz do 400kHz 6 kanałowa analiza widma (Hx, Hy, Hz, Ex, Ey, Ez)
 • Dokładność pomiaru +/- 5%, w zakresie: 50 nT - 20 mT, 5 V/m - 100 kV/m
 • Zgodność z aktualnymi normami bhp i ochrony środowiska dostosowany do limitów IPN i NDN
 • ODPORNOŚĆ NA POLA POZAPASMOWE
 • 5 filtrów do wyboru ‘all’ 5Hz-400kHz, ‘high’ 2kH-400kHz, ‘low’ 5Hz-2kHz, ‘50’ 50Hz, ‘16,7’ 16,7Hz
 • Czas pracy na baterii do 30 godzin, szybkie ładowanie około 3 h
 • Wyposażenie standardowe miernik pola, aluminiowa walizka transportowa, kabel światłowodowy 5m, zasilacz 230V, certyfikat kalibracji producenta, oprogramowanie ESM 100 Graph

Karta katalogowa

3 w 1

Pomiar pola elektrycznego i magnetycznego + analiza widma FFT.

3D

Unikalna konstrukcja sondy umożliwiająca jednoczesny pomiar pola elektrycznego i magnetycznego w trzech osiach.

FFT

Wbudowany analizator widma FFT pozwala na identyfikacje głównego źródła zaburzeń.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi)

Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2014, poz. 817, zmiany: D. U. 2016, po. 952)

Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192 2003, poz. 1883)

Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. (Dz. U. 2016, poz. 950, zmiany: Dz. 2016, poz. 2284)

Pobierz dokument

FUNKCJE / PARAMETRY


2 w 1 – jednoczesny, izotropowy (niezależny od kierunku) pomiar pola elektrycznego i magnetycznego (5Hz – 400kHz).

FFT – sześciokanałowa analiza widma pola elektrycznego i magnetycznego (Ex, Ey, Ez, Hz, Hy, Hz) (5Hz – 400kHz).

Oscyloskop – sześciokanałowy tryb oscyloskopu dla pola elektrycznego i magnetycznego (Ex, Ey, Ez, Hz, Hy, Hz) (5Hz – 400kHz).

Szeroki zakres pomiarowy – umożliwia pomiar niemal wszystkich źródeł pola występujących w elektroenergetyce, aplikacjach komercyjnych, medycynie i przemyśle ciężkim.

Przyrząd ręczny – małe rozmiary oraz prosta obsługa pozwala na wykonywanie natychmiastowych przyrządem trzymanym w dłoni.

Filtry – filtry dolno- (5Hz-2kHz), górno-(2kH-400kHz) i środkowoprzepustowe (50Hz,16,7Hz), umieszczone na płycie czołowej miernika, pozwalają odseparować się od niechcianych z punktu widzenia użytkownika częstotliwości.

Wyświetlacz – duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem pozwala na natychmiastowy odczyt mierzonych wartości, dostępne funkcje: min, maks. 1D

Rejestracja danych – do 1800 próbek pomiarowych dla każdej z mierzonych osi z programowalnym czasem próbkowania lub odczyt online za pomocą komputera PC (program ESM 100 Graph).

Stopień ochrony– miernik jest odporny na działanie warunków atmosferyczny (IP65 – kurz i woda) oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur (-20 +50 °C).

Adapter BNC – pozwala na podłączenie do sondy miernika zewnętrznego przyrządu pomiarowego (oscyloskop, miernik częstotliwości, analizator widma...) w celu dalszej oceny mierzonego pola.

Oprogramowanie PC

ESM 100 Graph – program do odczytu i rejestracji mierzonych wartości w formie wykresu czasowego (histogram), trójwymiarowego wykresu rozkładu pola E/H (kartografia), oscylogramu (amplituda) i widma sygnału (częstotliwość).

 • WYKRES CZASOWY (HISTOGRAM)
 • WYKRES ROZKŁADU POLA 3D (KARTOGRAFIA)
 • TRYB OSCYLOSKOPU (5Hz-100kHz)
 • TRYB ANALIZATORA WIDMA (5Hz-400kHz)
 • EKSPORT DANYCH I WYKRESÓW DO PLIKU EXCEL LUB WORD
Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X