Napowietrzne rozdzielnie wysokiego napięcia 110/15kV - zastosowania

Urządzenia stanowiące wyposażenie WN 110/15 kV generują pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50Hz. Źródłem pól w rozdzielni WN są:

  • szyny i kable średniego napięcia 15 kV (główne źródło pola magnetycznego),
  • wyposażenie elektroenergetyczne rozdzielni WN (m.in. przewody, odłączniki i przełączniki szynowe, odgromniki, przekładniki napięciowe) – główne źródło pola elektrycznego,
  • transformator (źródło stosunkowo słabego pola elektromagnetycznego).

Pracownicy przebywający na terenie rozdzielni podczas prac konserwacyjnych, napraw i przełączeń są narażenie na działanie pola elektromagnetyczne. Czynności te wykonywane są w polach elektromagnetycznych o zróżnicowanej wielkości. Natężenie pola elektrycznego, z uwagi na stosunkowo znaczne napięcie występujące w elementach rozdzielni, w miejscach rutynowego przebywania pracowników może dochodzić do kilkunastu kV/m (strefa pośrednia lub zagrożenia!)

Dedykowany miernik: ESM 100Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X