Pomiar współczynnika SAR, badanie telefonów komórkowych - zastosowania

W dzisiejszym społeczeństwie przemysłowym coraz częściej korzysta się z urządzeń bezprzewodowych, które emitują pola elektromagnetyczne. Normy krajowe i międzynarodowe ustalają wartości graniczne, które ze względów zdrowotnych nie powinny być przekraczane.

Współczynnik SAR mówi nam o swoistym tempie pochłaniania energii czyli o szybkości z jaką energia wypromieniowana przez urządzenie komunikacji bezprzewodowej jest pochłaniana przez ciało człowieka.

Promieniowanie to może powodować rozgrzewania się tkanek, a w przypadku odpowiednich wartości, do ich uszkodzenia. Najbardziej wrażliwym częściami ciała poza mózgiem są oczy, które przez słabe ukrwienie stosunkowo słabo odprowadzają ciepło.

Jednostką pomiarową jest wat / kg tkanki. W przypadku bliskiej ekspozycji, na przykład podczas korzystania z telefonów komórkowych, wartości graniczne SAR odnoszą się do maksymalnej absorpcji średniej, która występuje w ciele ludzkim z podziałem na 1 g lub 10 g masy tkanki.

Maksymalny dopuszczalny poziom SAR jest określany ustawowo przez jednostki administracyjne wielu krajów. W USA agencja FCC ustaliła maksymalną wartość SAR na poziomie 1,6 W/kg uśredniając na 1 gramie tkanki. W Europie limit ten wynosi 2 W/kg (mierzone na 10 gramach tkanki).

Dedykowany miernik: ESM 120Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X