Smart metering (AMI/PLC) - zastosowania

To idea inteligentnych systemów pomiarowych obejmujących elektroniczne liczniki energii elektrycznej, która umożliwia m.in. dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikiem i dostawcą energii oraz zdalny odczyt zużytej energii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. nakłada na państwa członkowskie obowiązek wymiany liczników na nowe przynajmniej w 80% do roku 2020. Potwierdza to pozytywna ocena o rozpowszechnianiu inteligentnych liczników energii liczników jaką Polska przedstawiła Komisji Europejskiej oraz przyjęcie tzw. „małego trójpaku energetycznego”, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.

Jakkolwiek unowocześnianie rynku dystrybucji energii elektrycznej niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla operatorów jak i konsumentów technologia ta nie jest pozbawiona wad. Poziom zakłóceń w sieci niskiego napięcia nieustannie rośnie na skutek coraz powszechniejszego stosowania zasilaczy impulsowych, przetwornic częstotliwości, falowników, urządzeń indukcyjnych, sterowników tyrystorowych i oświetlenia LED. W tak „zatłoczonym” środowisku komunikacja pomiędzy licznikiem i koncentratorem danych może zostać łatwo zakłócona a w niektórych przypadkach może doprowadzić do błędnego odczytu, uszkodzenia lub nawet zniszczenia licznika.

Jedynym rozwiązaniem powyższych problemów może okazać się zastosowanie filtra, który zredukuje zakłócenia do poziomu pozwalającego na niezawodną komunikację na linii licznik – koncentrator danych (Cenelec pasma A,B,C).

Dowiedz się więcej
Zastosowania

Filtry EMI


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X