Urządzenia elektrochirurgiczne - zastosowania

Urządzenia do elektrochirurgii stosowane są do cięcia i koagulacji tkanek w czasie zabiegów chirurgicznych. Stosowane są urządzenia o potencjale elektrody czynnej do kilku tysięcy V. Potencjał elektrody czynnej oraz przebieg napięcia w czasie zależą od rodzaju urządzenia oraz wybranego trybu pracy - zwykle wykorzystywane są prądy wielkiej częstotliwości o częstotliwości od 300 kHz. Źródłami ekspozycji pracowników są:

  • przewody łączące generator z elektrodami
  • elektroda zabiegowa
  • generator w przypadku nieszczelności jego obudowy stanowiącej ekran elektromagnetyczny
  • obiekty metalowe znajdujące się w pobliżu kabli zasilających elektrody

Warunki ekspozycji lekarza, dokonującego zabiegu przy wykorzystaniu urządzenia eklektrochirurgicznego, jak i pozostałych osób zależą od trybu pracy urządzenia i rodzaju stosowanej elektrody oraz od sposobu ułożenia kabli łączących elektrody z generatorem. Impulsowe pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia elektrochirurgiczne mogą powodować również zakłócenia w pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych eksploatowanych w ich pobliżu

Dedykowany miernik: ESM 100Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X