ESM 120

Miernik SAR


 • Częstotliwość pomiarowa 425MHz (TETRA), 900MHz (GSM900), 1750MHz (GSM1800), DECT, 1950MHz (UMTS)
 • Zakres pomiarowy od 0,001W/kg do 20W/kg
 • Głowica czujnik RF, izotropowy, wartość RMS i Peak
 • Dokładność pomiaru +/- 3dB
 • Zgodność z normami ANSI C95.1-199 (1g)
 • Czas pracy na baterii do 80 godzin (bez podświetlenia, do 30 godzin (z podświetleniem)
 • Wyposażenie standardowe miernik SAR, aluminiowa walizka transportowa, kabel światłowodowy, zasilacz 230V, stojak do telefonów komórkowych, certyfikat kalibracji producenta, oprogramowanie ESM 120

Karta katalogowa

Jedyny w swoim rodzaju

Miernik umożliwia szybki i pewny pomiar współczynnika SAR generowanego przez bezprzewodowe urządzenia mobilne, anteny, stacjonarne stacje radiowe, stacje bazowe itp. Szczególnie nadaje się do celów badawczych, rozwojowych i szkoleniowych.

Kompleksowe stanowisko pomiarowe

Unikalną cechą miernika jest jego głowica pomiarowa wypełniona specjalną cieczą symulująca właściwości fizyczne mózgu. Umieszczone w niej sondy mierzą pole elektryczne występujące w cieczy, z którego obliczana jest wartość SAR. Nowa technologia (prawa ochronne zarejestrowane w wielu krajach) umożliwiła po raz pierwszy wyznaczenie SAR w czasie rzeczywistym, bez konieczności budowy drogiego i specjalistycznego laboratorium.

Zgodność z normami

Pomiar przeprowadzany jest zgodnie z amerykańską normą ANSI gdzie wartość SAR uśredniana jest w przeliczeniu na 1g tkanki. Wynik może zostać również uśredniony przez oprogramowanie aby odpowiadał normom europejskim (w przeliczeniu na 10g tkanki).

American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992

Pobierz dokument

FUNKCJE / PARAMETRY


Zakres częstotliwości – pokrywa większość pasm wykorzystywanych w bezprzewodowej komunikacji radiowej – 425MHz (TETRA), 900MHz (GSM900), 1759MHz (GSM 1800), DECT, 1950MHz (UMTS).

Zakres pomiarowy – szeroki zakres pomiarowy (0,001W/kg – 20W/kg) wykraczający daleko ponad wartości przyjęte w normach np. ANSI C95. 1-1992 (1,6W/kg).

Komunikacja i zasilanie – dzięki zastosowaniu komunikacji światłowodowej miernik jest wolny od zakłóceń oraz może pracować bez zewnętrznego zasilania (do 80 godzin). Istnieje również możliwość integracji z automatycznymi stanowiskami pomiarowymi.

Sygnał akustyczny – podczas pomiaru telefonu komórkowego przyrząd może przetworzyć mierzoną wartość SAR na sygnał akustyczny słyszany przez operatora.

Wyświetlacz – posiada podświetlany wyświetlacz LCD na którym wyświetlana jest wartość zmierzona i zakres częstotliwości oraz bargraf.

Przyjazny dla użytkownika – przyrząd pozwala na zapis danych w postaci wykresu SAR z naniesionymi limitami. Dodatkowe funkcje to możliwość przełączania pomiędzy wartość maksymalną (peak) i skuteczną (rms), zmiana zakresu przez przeskalowanie 0.2 W/kg, 2 W/kg, 20 W/kg) oraz wyświetlanie rejestrowanego promieniowania w formie oscylogramu.

Oprogramowanie PC

ESM 120 Graph – oprogramowanie ESM 120 Graph, które jest bezpłatne pozwala na rejestrację mocy promieniowania odbieranego oraz wysyłanego przez telefon komórkowy w formie wykresu czasowego. Komunikacja miedzy komputerem i ESM 120 odbywa się za pomocą światłowodu oraz adaptera USB.

 • WYKRES CZASOWY (HISTOGRAM)
 • TRYB PEAK I RMS
 • TRYB OSCYLOSKOPU
 • LIMITY
 • ZDALNE STEROWANIE
 • EKSPORT DANYCH W FORMIE WYKRESÓW I TABEL
Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X