Sieć wysokiego napięcia, ochrona środowiska i miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - zastosowania

Podstawowe znaczenie dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi ma właściwa lokalizacja instalacji te pola emitujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określono dopuszczalne wartości poziomów składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Wartości te wynoszą odpowiednio: 1 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej, natomiast dla miejsc w środowisku dostępnych dla ludności poziomy te wynoszą: 10 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej.

Dedykowany miernik: ESM 100Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X