Sieć wysokiego napięcia, ochrona środowiska i miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - zastosowania

Podstawowe znaczenie dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi ma właściwa lokalizacja instalacji te pola emitujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności.

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszczalne wartości poziomów składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Wartości te wynoszą odpowiednio: 1 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej.

Dla miejsc w środowisku dostępnych dla ludności poziomy te wynoszą: 10 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej.

Dedykowany miernik: ESM 100Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X