ESM 140

Dozymetr GSM


 • Częstotliwość pomiarowa 900MHz (GSM900), 1750MHz (GSM1800), DECT, 1950MHz (UMTS), 2440MHz (WLAN)
 • Zakres pomiarowy od 0,010V/m do 70V/m
 • Głowica czujnik RF, izotropowy, wartość RMS i Peak
 • Dokładność pomiaru +/- 2dB w wolnej przestrzeni
  +/- 4dB noszony na ramieniu
 • Zgodność z normami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192 2003, poz. 1883) – limit dla GSM 7V/m
 • Czas pracy na baterii 6 dni ciągłego pomiaru, szybkie ładowanie maks. do 90 minut
 • Wyposażenie standardowe dozymetr GSM, torba transportowa, kabel światłowodowy, certyfikat kalibracji producenta, oprogramowanie ESM 140

Karta katalogowa
  


Dozymetria GSM

Na całym świecie przeprowadza się liczne badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki telefonii komórkowej na ludzkie zdrowie. Zazwyczaj jednak są one przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych lub są to badania epidemiologiczne w terenie bez znajomości dokładnej dawki.

A ta może zostać poprawnie zarejestrowana jedynie za pomocą dozymetru GSM noszonego na ciele.

Z uwagi na ten fakt firma Maschek Gmbh postanowiła stworzyć miernik ESM 140, aby badania uwzględniały rzeczywistą wartość pola w pasmach telefonów komórkowych w rzeczywistych warunkach środowiskowych i mieszkalnych.
Miernik miał swój debiut w 2009 r., gdy został użyty podczas eksperymentu przeprowadzonego przez Ludwig Maximilians Universität (LMU) w Monachium, gdzie grupa naukowców badała wpływ pola elektromagnetycznego generowanego przez sieci telefonii komórkowej na grupę ponad 3000 nastolatków.

Dowiedz się więcej

Dozymetr GSM

ESM 140 to innowacyjny przyrząd do rejestracji promieniowania elektromagnetycznego blisko ciała człowieka w pasmach telefonów komórkowych, w tym również DECT i WLAN (chronione patentem).

Mierzy rzeczywistą wartość pola elektrycznego w wybranych częstotliwościach komunikacyjnych z uwzględnieniem wpływu ciała człowieka na pomiar.

ESM-140 nie wytwarza promieniowania o wysokiej częstotliwości, a zatem jest szczególnie optymalny dla osób wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne oraz do badań epidemiologicznych przy minimalnych wartościach natężenia pola.

Pomiar w ekstremalnych warunkach

Pomiar natężenia pola w miejscach gdzie moc nadawcza telefonów rośnie (pociągi, samoloty, tunele, samochody) z pomocą ESM 140 stanie się dziecinnie prosty, wystarczy mieć go na ramieniu.

Prosta obsługa

Miernik posiada interfejs USB zarówno do transmisji danych, jak i do ładowania baterii. Każdy nowy egzemplarz jest skalibrowany i wyposażony w ultra nowoczesne układy przetwarzania sygnału. Każde zdarzenie pomiarowe można zapisać w pamięci za pomocą przycisku na obudowie. Dioda LED wskazuje status urządzenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192 2003, poz. 1883)

Pobierz dokument

FUNKCJE / PARAMETRY


Zakres częstotliwości – jednoczesny pomiar większość pasm wykorzystywanych w bezprzewodowej komunikacji radiowej – 900MHz (GSM900), 1759MHz (GSM 1800), DECT, 1950MHz (UMTS), 2440MHz (WLAN).

Zakres pomiarowy – szeroki zakres pomiarowy (0,010V/m do 70V/m) wykraczający daleko ponad wartości przyjęte w rozporządzeniu (7V/m – dla GSM) oraz wysoka czułość urządzenia 10mV/m.

Bezobsługowy – dzięki wewnętrznemu zegarowi miernik może zostać zaprogramowany, tak aby rejestrował dane wyłącznie w określonych godzinach bez ingerenci osoby noszącej przyrząd.

Długi czas pracy na baterii – do 6 dni ciągłego pomiaru bez konieczności ładowania baterii.

Pojemność pamięci – 130000 zapisów dla każdego z 8 kanałów z programowalnym czasem próbkowania w zakresie od 0,5 s do 10 s.

Przyjazny dla użytkownika – tylko jeden przycisk funkcyjny na obudowie, bardzo mała waga (87g).

Oprogramowanie PC

ESM 140 Graph – oprogramowanie ESM 140 Graph umożliwia zaprogramowanie do 8 zadań pomiarowych z określonym czasem rozpoczęcia i zakończenia. Użytkownik posiada możliwość nanoszenia markerów przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego (dla oznaczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych)

W szczególności do badań epidemiologicznych program został wyposażony w specjalne funkcje oceny statystycznej oraz raportowania.

 • WYKRES CZASOWY (HISTOGRAM)
 • POZYCJONOWANIE GPS
 • EKSPORT DANYCH W FORMIE WYKRESÓW I TABEL
Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X