Bezpieczne instalacje zasilające i telekomunkacyjne - zastosowania

Każde urządzenie przez które płynie prąd, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Przepływ danych w odbywający się między poszczególnymi elementami komputerów (kablami, portami, gniazdami, monitorem) generuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Każde z tych elementów poprzez promieniowanie elektromagnetyczne ujawnia pewne informacje, które przy użytej odpowiedniej technologi można odczytać.

Emisja, której odbiór, rejestracja a następnie analiza da możliwość odtworzenia fragmentu przetwarzanej informacji niejawnej jest emisją ujawniającą.

TEMPEST jest technologią pozwalającą na stworzenie tak zwanych bezpiecznych stanowisk zabezpieczonych przed podsłuchem elektronicznym. TEMPEST jest kodem rządu USA identyfikujący zbiór norm w zakresie ograniczania elektrycznego lub elektromagnetycznego promieniowania urządzeń elektronicznych. Celem stworzenia programu było wprowadzenie standardów, które mogłyby zmniejszyć szanse na “wyciek” danych z urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania, przesyłania lub przechowywania poufnych informacji.

Wymagania stawiane wobec filtrów klasy TEMPEST są bardzo restrykcyjne ponieważ to na nich spoczywa ciężar zabezpieczenie obiektu przed emisją przewodzoną:

  • duże tłumienie dla fali ciągłej w szerokim zakresie częstotliwości, typowo w układzie 50 Ω
  • zredukowane do możliwie najniższego poziomu sygnałów pozwalających na infiltracje
  • zabezpieczenia przepięciowe (jako opcja)
  • wyeliminowanie sprzężenia z innymi przewodami oraz sprzężenia pojemnościowego na wejściu/wyjściu filtra
  • brak efektu nasycania się elementów indukcyjnych i pojemnościowych przy dużych prądach
  • wymagana tłumienność filtru wynosi typowo 100 dB w zakresie od 14 kHz do 10 GHz
  • bardzo dobra przewodność obudowy i niska impedancja połączenia uziemiającego w celu skutecznego odseparowania sygnałów do potencjału ziemi

W naszej ofercie posiadamy zarówno filtry sieciowe jak i telekomunikacyjne.

Zastosowania

Filtry EMI


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X